Artikelen door Westfriese Bedrijvengroep

De kracht van ondernemersverenigingen

Weet u wat de ondernemende buurman doet? Verandering begint bij uzelf en uw directe omgeving. Als ondernemer alleen voelt u zich een roepende in de woestijn, samen kunt u veel bereiken. Ondernemersverenigingen bieden een ideaal platform voor kennismaking, kennisdeling, samenwerking en belangenbehartiging. Lokaal, regionaal en bovenregionaal. Bent u al aangesloten? Met 12.000 bedrijven is West-Friesland […]

Detailhandelsvisie West-Friesland

Voor een toekomstbestendig winkelaanbod Lekker winkelen in Hoorn, Enkhuizen en Medemblik en boodschappen doen in de wijkwinkelcentra en dorpskernen. Met de detailhandelsvisie maken de zeven West-Friese gemeenten zich gezamenlijk sterk voor een toekomstbestendig winkelaanbod in de regio. Levendige binnensteden zijn aantrekkelijk voor inwoners en toeristen. In wijken en dorpen dragen wijkwinkelcentra en dorpscentra bij aan […]

HERINNERING KOPPIE DOEN 24 mei 2016

Nieuwe (onverwachte) kansen pakken Nog maar 50 plaatsen… De wereld verandert snel en daar moet je als ondernemer in mee. Hoe kun je jezelf onderscheiden? Welke innovatieve oplossingen kunnen je daarbij helpen? Tijdens deze editie van ‘Koppie Doen!’ staan innovatie, onverwachte kansen en toevallige ontmoetingen centraal. Onze hoofdspreker dr. Alexander Grit is een expert op dit […]

WBG en OCW in gesprek over samenwerking!

De Westfriese Bedrijvengroep (WBG) en de Ondernemers Club Westfriesland (OCW) zijn verkennende gesprekken aan het voeren over een verdergaande samenwerking. Doel daarvan is om te bezien of we tot één (inter)regionale club kunnen komen die overkoepelend is voor de lokale ondernemersclubs en gemeentelijke federaties. Wij zijn van mening dat belangenbehartiging en de organisatie van netwerkbijeenkomsten in grotere […]

Ondernemersbijeenkomst 9 mei 2016

De concrete uitvoeringsagenda van het lokaal economisch beleid in de gemeente Medemblik staat hierin centraal. Meer informatie vindt u op www.ondernemeninmedemblik.nl Er wordt graag gebruik gemaakt van uw kennis, ervaring en ideeën. De gemeente verwelkomt u graag op 9 mei in het gemeentehuis in Wognum. Meldt u zich aan bij ondernemen@medemblik.nl?    

Bestuurswijziging WBG

Middels dit bericht  brengen wij u op de hoogte van een bestuurswijziging binnen het Dagelijks Bestuur van de Westfriese Bedrijvengroep. In het Algemeen Bestuur is kortgeleden in meerderheid een besluit genomen over het professionaliseren van een deel van de activiteiten van de Westfriese Bedrijvengroep. De noodzaak van professionalisering van onze koepelorganisatie staat buiten kijf. Wel is […]

Westfriese raden stemmen in met Detailhandelsvisie

De regio Westfriesland zet de zorg voor een evenwichtig winkelaanbod in de winkelgebieden en dorpscentra bovenaan de agenda. Niet concurrentie, maar samenwerking staat hierbij centraal. De gemeenten hebben duidelijke afspraken gemaakt over de invulling van het winkellandschap in Westfriesland. De visie is nu vastgesteld door de zeven gemeenteraden en draagt bij aan goede voorzieningen voor […]