Artikelen door Westfriese Bedrijvengroep

Ondernemersbijeenkomst 9 mei 2016

De concrete uitvoeringsagenda van het lokaal economisch beleid in de gemeente Medemblik staat hierin centraal. Meer informatie vindt u op www.ondernemeninmedemblik.nl Er wordt graag gebruik gemaakt van uw kennis, ervaring en ideeën. De gemeente verwelkomt u graag op 9 mei in het gemeentehuis in Wognum. Meldt u zich aan bij ondernemen@medemblik.nl?    

Bestuurswijziging WBG

Middels dit bericht  brengen wij u op de hoogte van een bestuurswijziging binnen het Dagelijks Bestuur van de Westfriese Bedrijvengroep. In het Algemeen Bestuur is kortgeleden in meerderheid een besluit genomen over het professionaliseren van een deel van de activiteiten van de Westfriese Bedrijvengroep. De noodzaak van professionalisering van onze koepelorganisatie staat buiten kijf. Wel is […]

Westfriese raden stemmen in met Detailhandelsvisie

De regio Westfriesland zet de zorg voor een evenwichtig winkelaanbod in de winkelgebieden en dorpscentra bovenaan de agenda. Niet concurrentie, maar samenwerking staat hierbij centraal. De gemeenten hebben duidelijke afspraken gemaakt over de invulling van het winkellandschap in Westfriesland. De visie is nu vastgesteld door de zeven gemeenteraden en draagt bij aan goede voorzieningen voor […]

Koppie Doen!

Op dinsdag 24 mei is het weer de hoogste tijd om een ‘Koppie te Doen’. Komt u ook? Steeds meer ondernemers gaan op zoek naar innovatieve ideeën om zichzelf te onderscheiden. Veel van deze ideeën komen voort uit (toevallige) ontmoetingen en kansen. Tijdens deze editie van ‘Koppie Doen!’ staan innovatie, onverwachte kansen en toevallige ontmoetingen […]

Battle4Life

Persbericht Sponsor-obstakelrun georganiseerd voor Inloophuis Pisa De sponsor-obstakelrun wordt georganiseerd voor en door Inloophuis Pisa. Dit is een gastvrij huis voor mensen uit West-Friesland met kanker, hun naasten en hun nabestaanden. Je kan er terecht voor een goed gesprek, diverse activiteiten of lotgenotencontact. Alles is gericht op het omgaan met de gevolgen van de ziekte […]

Starters in Westfriesland opgelet!

Denk je aan het starten van een eigen bedrijf, maar spoken er allerlei vragen door je hoofd? Zou je van (ervarings)deskundigen willen horen wat de tips & trics zijn bij het starten van je eigen onderneming? Kom dan naar het Startersevent West-Friesland en tref alle partijen die je nodig hebt voor een succesvolle start! Van […]

Save the date op 09-05-2016: 19.00 uur gemeentehuis Medemblik

Zoals wellicht bij u bekend werkt de gemeente Medemblik aan het economisch programma voor de komende 4 jaar: De Economische Uitvoeringsagenda Medemblik (EU Medemblik). Fase 1 bestond uit het maken van keuzes voor de EU-Medemblik. Hiervoor hebben we onder andere op 7 december 2015 een inspiratieavond georganiseerd voor ondernemers en gemeenteraad. Op basis hiervan heeft […]

Twee miljoen voor duurzame innovaties Noord-Hollands MKB

Om duurzame innovaties te stimuleren, komt twee miljoen euro beschikbaar voor Noord-Hollandse ondernemers op het gebied van Energie, Agri & Food, Tuinbouw, Water en Logistiek. Zij kunnen subsidie vragen voor innovatie-advies, haalbaarheidsstudies en Research & Development (R&D). Noord-Holland sluit hiermee aan bij de Uitvoeringsregeling voor MKB Innovatiestimulering Regio’s en Topsectoren (MIT) van het Rijk. Gedeputeerde […]

Economisch Forum Holland boven Amsterdam bundelt krachten Economie verder versterken, kennis en banen behouden

De economie in de regio verder versterken, kennis en banen behouden en de woningvoorraad op peil houden. Dat zijn de doelen van het Economisch Forum Holland boven Amsterdam, waarin elf regionale branche- en ondernemingsorganisaties zijn vertegenwoordigd. Guido de Wit, voorzitter van het forum: “Ondernemers worden en voelen zich vaak goed vertegenwoordigd door hun plaatselijke ondernemersverenigingen. […]