Samenstelling RVB en RVC: aan vernieuwing toe? 23 april

Tijd: 16.00 – 19.00 uur
Locatie: Grant Thornton, De Passage 150, 1101 AX  Amsterdam

Aanmelden Klik hier
Programma Klik hier
Deelnemers Klik hier

VNO-NCW metropool Amsterdam en Grant Thornton organiseren deze bijeenkomst speciaal voor bestuurders, commissarissen, toezichthouders, en wie daartoe ambitie heeft.

Tijdens de bijeenkomst maakt Aalt Klaassen (researcher/consultant van Board in Balance) de resultaten bekend van het jaarlijks benchmark-onderzoek onder commissarissen, directeuren en secretarissen van RvC’s in de private en de (semi-) publieke sector. Hans de Boer, voorman van VNO-NCW landelijk, zal het eerste exemplaar van het onderzoek in ontvangst nemen en zijn reactie geven.

 In een paneldiscussie komen een aantal resultaten uit het onderzoek aan de orde. De samenstelling van de RvB en RvC en de samenwerking tussen beide is bepalend voor de kwaliteit. Hoe komt deze samenstelling tot stand? Waarop wordt gelet (kennis, vaardigheden, eigenschappen) en wie doet dat? Welke rol spelen aandeelhouders, externe toezichthouders, politiek en ministers? Hoe vult een RvC de werkgeversrol in? Recente voorbeelden uit de actualiteit bieden uitstekende illustraties van genoemde onderwerpen.

Kortom, veel te bespreken! In de plenaire discussie tussen de zaal en het panel nemen we graag uw vragen mee. U kunt uw vragen ook al van tevoren sturen aan: aalt.klaassen@boardinbalance.com

 

Bijeenkomst Financiering van Agri-food & MKB ondernemingen, 19 april

Op donderdag 19 april a.s. organiseren Programma Investeringsgereed Innovatief MKB (PIM), GreenPort Noord-Holland Noord en de Westfriese gemeenten de bijeenkomst ‘Financiering van Agri-Food & MKB ondernemingen’. De bijeenkomst is bedoeld voor innovatieve en duurzame mkb-ondernemers die op zoek zijn naar investeerders en/of andere financiering.

Tijdens de bijeenkomst wordt meer over het programma van PIM verteld en pitchen drie ondernemers hun financieringsbehoefte. Vervolgens delen investeerders en experts do’s en don’ts bij financiering van agri-food concepten met het publiek.

Programma:
15:30 uur Inloop
16:00 uur Introductie door PIM en GreenPort NHN
16:30 uur Drie ondernemers aan het woord over innovatie en hun financieringsbehoefte
17:15 uur Tips en tops door experts en financiers
17:30 uur Afsluiting & Netwerkborrel

Locatie:
Clusius Lab, Blauwe Berg 1-a, 1625 Hoorn

Aanmelden kan hier

OMW Ledenbijeenkomst, 27 maart

Op woensdag 27 maart vindt er weer een ledenbijeenkomst van de OMW plaats, waarvoor u van harte bent uitgenodigd. Deze avond zijn wij uitgenodigd door één van onze leden, Intal B.V., dat gespecialiseerd is aluminium kozijn- en vliesgevelsystemen. Door Intal wordt een interessante presentatie gegeven over de bijzondere wijze waarop in dit bedrijf wordt gewerkt. Er zal worden uitgelegd dat er sprake is van een “vlakke organisatie” en welke voordelen dit oplevert.

Tijdens deze avond introduceren wij ook een nieuw agenda-onderdeel: Nieuws vanuit de leden
Niet alle leden zijn bekend met de bedrijven van de andere leden. Verder mogen we ook nog steeds nieuwe leden bij onze vereniging verwelkomen.
Tijdens de vergaderingen geven we de leden graag de mogelijkheid om een korte pitch te geven over hun bedrijf of nieuws over hun onderneming te vermelden. De invulling van dit onderdeel wordt tijdens de ledenbijeenkomst nog nader toegelicht.

U wordt vriendelijk verzocht om via het e-mailadres l.hoogewerf@vandiepen.com aan te geven of u bij deze bijeenkomst aanwezig zult zijn en met hoeveel personen.

Locatie:               Intal B.V., De Veken 103 Opmeer   

Datum:                27 maart 2018

Aanvang:             19.30 uur

Programma

  1. Opening en mededelingen voorzitter
  2. Ingekomen stukken
  3. Kascontrole 2017    
  4. Vooruitblik 2018 en planning
  5. Nieuws uit de Gemeente
  6. Nieuws van de WBG
  7. Nieuws vanuit de leden
  8. Toelichting status glasvezel De Veken
  9. Presentatie Frank Hageman en rondleiding
  10. Afsluiting met netwerkborrel met hapje