Energietransitie 2050, 22 februari

Energietransitie 2050
DATUM 22 februari 2018
TIJD 09:00 – 12:00
LOCATIE Vergistingsinstallatie HVC,
Koggenrandweg 1, 1775 RG MIDDENMEER
PROGRAMMA Klik hier
DEELNEMERS Klik hier

AANMELDEN

VNO-NCW Noordwest-Holland nodigt u van harte uit, samen met onze partners  ECN en HVC, voor de bijeenkomst Energietransitie 2050. We zijn te gast bij HVC in Middenmeer. Hier staat onder andere een vergistingsinstallatie, waar het ingezamelde gft (groente-fruit- en tuinafval) wordt omgezet in biogas en compost.

De energietransitie
We staan voor een uitdagende opgave: binnen dertig jaar een CO2-neutrale energievoorziening realiseren. Dat is wat een duurzame toekomst van ons vraagt.
Op de juiste manier aangepakt zal het de Nederlandse economie transformeren. Daarvoor zijn duurzame investeringen nodig in de industrie, in bedrijfsgebouwen  en in huizen. Belangrijk: als we meer samenwerken en regionaal investeren in het stimuleren en organiseren van deze investeringen, kunnen concrete resultaten  bereikt worden voor zowel het klimaat als voor een bloeiende, duurzame economie. Hoe pakken we dat aan?

Juist op deze unieke groene locatie willen we bij dit thema stilstaan en u een doorkijkje bieden richting de (nabije) toekomst van alternatieve energiesoorten. Onze gastvrouw Wietske Glandorf zal als moderator optreden en ons langs deze vragen leiden.

Jack van der Hoek

Jack van der Hoek, gedeputeerde Provincie NH portefeuille duurzaamheid, bestuur en cultuur, zal het energiebeleid van de provincie Noord-Holland toelichten (wind, getijdenstroom, duurzame woningbouw e.d.) en de laatste ontwikkelingen op het gebied van het bevorderen van samenwerkingsverbanden (PPD) en investeringen duiden.

 

 

 

Aart van der Pal

Aart van der Pal, COO Executive Board ECN, zal stilstaan bij de kansen die de Energietransitie 2050 ons zal bieden. Aan de hand van een drietal case studies zal hij voorbeelden van deze kansen aanreiken. Welke scenario’s zijn er en tegen welke vraagstukken rondom de verduurzaming lopen we aan? En verder zal hij inzoomen op het thema ‘vervanging van aardgas’.

 

 

Dion van Steensel

Dion van Steensel, Algemeen directeur HVC, zal ingaan op de consequenties van het van aardgas af willen komen, wat daarin qua strategie cruciaal is en vervolgens wat we dan met het gas kunnen wat in Middenmeer wordt geproduceerd. Het gaat zowel om de energie van de biogascentrale als om geothermie.
 

 

 

Rondleiding (ca 45-60 minuten) HVC vergistingsinstallatie
U kunt deelnemen aan de rondleiding op inschrijving. Stuurt u daarvoor een e-mail naar noordwest-holland@vno-ncwwest.nl.  Tijdens de rondleiding ziet u de vergistingsinstallatie, waar het GFT afval wordt verwerkt tot groen gas en compost en het groene gas op het aardgasnetwerk wordt gezet.

Tijdens en na de bijeenkomst is er ruime mogelijkheid om te netwerken.
Tot ziens op 22 februari!

Ondernemersdebat gemeente Hoorn, 6 maart

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.
Ter voorbereiding hierop worden diverse ondernemersdebatten georganiseerd in Westfriesland.
Op 6 maart is deze in de gemeente Hoorn.

Locatie: gemeentehuis gemeente Hoorn, Nieuwe Steen 1, 1625 HV  Hoorn
Tijd: 19.30 uur

Nadere informatie volgt.

Ondernemersdebat gemeente Medemblik, 13 maart

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.
Ter voorbereiding hierop worden diverse ondernemersdebatten georganiseerd in Westfriesland.
Op 13 maart is deze in de gemeente Medemblik.

Locatie: gemeentehuis gemeente Medemblik, Dick Ketlaan 21, 1687 CD Wognum
Tijd: 19.30 uur

Nadere informatie volgt.

Bijeenkomst Mededingingswet, 23 januari

Op dinsdag 23 januari a.s. organiseren VNO-NCW en MKB-Nederland samen met de Autoriteit Consument & Markt (ACM), voor de tweede keer een bijeenkomst over de Mededingingswet.   Deze bijeenkomst is interessant voor u, o.a. als u wilt samenwerken met andere ondernemers, of als u uw leden wilt adviseren naar aanleiding van actuele ontwikkelingen op de markt.

De regels van de Mededingingswet
Iedere ondernemer heeft te maken met de Mededingingswet. Maar het is best ingewikkeld om de mededingingsregels toe te passen op de eigen situatie. Wat mag nu wel of niet onder welke omstandigheden? Wij horen vaak dat ondernemers twijfelen over toepassing van de regels en daarom maar afzien van samenwerking met andere partijen, bang voor sancties wanneer zij de wet onverhoopt toch overtreden. Dat is niet de bedoeling van de wet, die juist moet zorgen voor gezonde marktwerking. Na deze bijeenkomst weet u waar u op moet letten als het om samenwerking of adviestrajecten gaat.
Er is gelegenheid voor het stellen van vragen. U kunt deze ook vooraf indienen. ACM probeert deze vervolgens zo goed mogelijk te behandelen in haar programma. ACM kan niet ingaan op specifieke casussen.

Programma
Tijdens het plenaire programma gaat de ACM in op de do’s and dont’s in het kader van samenwerking tussen ondernemingen. Daarnaast geeft ACM een toelichting op de mededingingsregels die gelden voor brancheorganisaties.

Deelsessies
Daarna zijn er vier deelsessies over onderwerpen gerelateerd aan de Mededingingswet. U kunt twee deelsessies kiezen:
1. Digitalisering en verticale overeenkomsten
2. Keurmerken
3. Mededinging en duurzaamheid
4. Mededingingstoezicht in de zorg 

13.00 uur  Inloop en registratie
13.30 uur  Opening door dagvoorzitter
13.45 uur  Toelichting op de Mededingingswet door ACM
14.30 uur  Deelsessie 1
15.30 uur  Pauze
15.45 uur  Deelsessie 2
16.45 uur  Borrel

Deelname is kosteloos, wel graag aanmelden via deze link.  De verwerking van uw aanmelding vindt plaats in volgorde van binnenkomst.
Kort voor de bijeenkomst ontvangt u nog een bevestiging met aanvullende informatie.

Locatie: de ‘Malietoren’, Bezuidenhoutseweg 12, 2584 AV Den Haag
Parkeren kan in de parkeergarage van de ‘Malietoren’en mocht deze vol zijn in Qpark New Babylon aan de overzijde.

Inlichtingen: Kitty Dellemijn, dellemijn@vnoncw-mkb.nl, 070-3490374

 

Promo 2018, 11 februari

Wervershoof, pak je kans en lift mee!

Onder het motto ‘Wervershoof, pak je kans en lift mee’ zijn wij weer volop in beweging om de Promo 2018 voor te bereiden.

De Promo 2018 wordt voor de 8e maal georganiseerd door een enthousiast team van vrijwilligers. Een beurs waar ca. 80 standhouders acte de préséance geven en waar volop activiteiten worden georganiseerd voor ca. 3500 bezoekers van jong tot oud.

Net als voorgaande beurzen beloven wij, dat we er voor 2018 weer een grote happening van maken.

De bedrijvenbeurs vindt plaats op zondag 11 februari 2018 in Sport- en Partycentrum De Dars in Wervershoof.
Klik hier voor meer informatie.