De WBG zet zich in voor heel ondernemend Westfriesland. Niet gebonden aan grenzen vervult de WBG de belangrijke taak van regionale belangenbehartiging.

Waarom?

 • De WBG behartigt de belangen van alle ondernemers in Westfriesland.
 • De WBG neemt initiatieven die een plaatselijke ondernemersvereniging niet kan organiseren. De WBG vertegenwoordigt het overgrote deel van het bedrijfsleven in Westfriesland en functioneert als gesprekspartner voor lokale en provinciale overheden.
 • De WBG is het enige platform dat als pleitbezorger kan optreden voor zaken die heel Westfriesland aangaan.

Hoe?

De WBG is gesprekspartner in diverse overlegstructuren zoals:

 • DE VVRE (7 Westfriese gemeentes voor economische zaken en ruimtelijke ordening)
 • Het Economisch Forum Holland boven Amsterdam
 • Ontwikkelingsbedrijf NHN
 • VNO/NCW, LTO, Bouwend Nederland, MKB e.a.
 • Regionaal Platform Criminaliteit
 • Vertegenwoordigers van de provincie

Wat?

 • Vier maal per jaar overleg met de gedeputeerden van de provincie.
 • Samenwerking met de 7 Westfriese gemeentes.
 • Intensief contact met de ondernemersclubs in Westfriesland.
 • Informatie via het magazine Westfriese Zaken.
 • Ondersteuning lokale parkmanagement initiatieven.
 • Samenwerking met het Ondernemers Klank Bord (OKB) voor het coachen van jonge ondernemers en ZZP-ers uit ons eigen werkgebied.
 • Bemiddeling bij conflicten met de milieudienst.
 • Medeoprichter van het ondernemersloket en bedrijvenloket in Westfriesland.
 • Medeorganisator van het netwerkevent Koppie Doen!
 • Sponsor van de Runner Up prijs van het Westfries Ondernemersgala, een aanmoedigingsprijs voor de jongere, veelbelovende bedrijven.

Samen is het mogelijk!

Onze Sponsors

abovo
bam
bdo
boekweitolie
bouwendnederland
deurwaarderskantoor bouwhuis
SW Vastgoedverbetering Basisbord
rabobank
vanoverbeek
zeemanvastgoed
zondag
socialmedia-thumb
Logo Van der Valk Hotel Hoorn
7H_1306_banner_85x205cm_08_OL.indd